CORONAVIRUS

Een mondkapje is niet verplicht in de wachtkamer. Wel houden we de 1,5 meter afstand aan.
Hierdoor kunnen er nog steeds maar maximaal 3 personen in de wachtkamer plaatsnemen.

We vragen u bij betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden.

We zullen u voor een behandeling waarbij aerosolen vrijkomen 1 minuut laten spoelen met waterstofperoxide.
   
We houden ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en aan de
Leidraad Mondzorg Corona versie 7.0, zoals die door de beroepsverenigingen is opgesteld.