Preventie is binnen de tandheelkunde zeer van belang. Het moge voor zich spreken dat het beter is tandheelkundige problemen te voorkomen dan deze als maar weer te moeten behandelen. Indien deze in een vroeg stadium onderkend kunnen worden, kunnen de behandelingen relatief eenvoudig blijven (bijv. een vulling in plaats van een kroon of een zenuwbehandeling). Binnen onze praktijk behoren onderstaande preventieve maatregelen tot standaard procedure. Uiteraard kunnen er buiten deze procedures om nog andere aanvullende maatregelen getroffen worden.
 
Halfjaarlijkse preventieve controle
 

Periodieke preventieve controles, zijn noodzakelijk om vroegtijdig gebitsproblematiek te onderkennen. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Veel voorkomende problemen zijn cariës, gebitsslijtage, en tandvleesproblemen. Naast het onderkennen van gebitsproblematiek zal uw tandarts u ook feedback geven indien u plakbeheersing onvoldoende is.

Restauratieve tandheelkunde

Tandweefsel kan verloren gaan door verschillende processen. Naast cariës (gaatje) is slijtage van de tanden een veel voorkomende oorzaak. Bij restauratieve behandelingen wordt gestreefd naar een volledig functieherstel door het vervangen van verloren gegaan tandweefsel. Hierbij worden kleine gaatjes en inefficiënte vullingen gerepareerd met composiet (wit vulmateriaal). Voor herstel van grote defecten en vullingen kunnen er kronen, inlays en bruggen worden gemaakt.

Fluoride helpt gaatjes te voorkomenFluoride helpt gaatjes te voorkomen

 • Fluoride

Fluoride heeft de eigenschap gebitselementen tegen tandcariës (gaatjes) te beschermen. Tandcariës kan ontstaan als er te vaak, te veel en te lang ontkalkend zuur in de mond aanwezig is, waarbij de herstellende krachten van het speeksel op het tandglazuur te kort schieten. Het evenwicht tussen zuuraanval (demineralisatie) en herstellende krachten (remineralisatie) is verstoord. Fluoride kan dit uit balans gebrachte evenwicht verregaand herstellen, met name als het tweemaal per dag bij het poetsen op de tanden en kiezen wordt aangebracht.

Er zijn verschillende manieren om fluoride toe te dienen:

 • Het gebruik van fluoridenbevattende tandpasta's
 • Mondspoel vloeistoffen met fluoride voor dagelijks gebruik
 • Tandpasta’s met hoge fluoride dosering voor wekelijks gebruik
 • Gels, vloeistoffen en fluorideerlakken voor lokale applicatie
 • Fluoride tabletjes (tegenwoordig minder vaak toegepast)

Omdat er veel verwarring was over het juiste gebruik van fluoride bracht het Ivoren Kruis in 1998 een nieuw fluoride advies uit, dat nu nog steeds van kracht is. Poetsen met een fluoride bevattende tandpasta zorgt ervoor dat er de gehele dag een lage concentratie fluoride in de mond aanwezig is, en een extra bescherming tegen tandbederf biedt. Het advies is dan ook om fluoridenhoudende tandpasta’s te gebruiken. Bij zowel jongeren als volwassenen met een verhoogd risico op tandbederf, wordt er in de praktijk een fluoride behandeling geven. Dit door een lak aan te brengen op de tanden en kiezen waaruit langzaam fluoride wordt vrijgelaten. Afhankelijk van uw gevoeligheid voor tandbederf zullen we u eventueel ook aanvullende maatregelen nemen. (Mondspoel vloeistoffen met fluoride voor dagelijks gebruik, tandpasta’s met hoge fluoride dosering voor wekelijks gebruik, fluoride tabletjes).

Tandplak voorkomenTandplak voorkomen

 • Plakbeheersing

In de mondholte komen vele soorten micro-organismen voor. Bepaalde soorten hiervan vormen tandplak op de gebitselementen. Tandplak is een zacht, wit afschraapbaar laagje dat voor 70-80% uit bacteriën bestaat. Het wordt continu op de gebitselementen gevormd. Tandplak is schadelijk voor zowel de gebitselementen als het steunweefsel, omdat vanuit deze plak zuren worden gevormd die een aanval doen op het glazuur, en afvalstoffen die ontstekingen aan het tandvlees veroorzaken. Plak die te lang op de tanden blijft zitten verhardt zich bovendien tot tandsteen.

Een grondige mondreiniging (plakbeheersing) is dus van essentieel belang om cariës (tandbederf)  en gingivitis (tandvleesontsteking) en parodontitis (ziekte van het ophangapparaat van tanden en kiezen)  te voorkomen. Om te controleren of de plak goed verwijderd is kunnen de tanden en kiezen gekleurd worden met behulp van een vloeistof (door de preventieassistent of mondhygiënist in onze praktijk). De plak wordt hiermee zichtbaar gemaakt en er kan in kaart worden gebracht welke plaatsen aandacht behoeven en op welke wijze u dat kunt doen.

Rontgenfoto' bij de tandartsRöntgenfoto's bij de tandarts

 • Röntgenonderzoek

Röntgenfoto's zijn in de tandheelkunde onontbeerlijke bron van informatie bij het stellen van een juiste diagnose. In onze praktijk kunnen de volgende röntgenopnamen gemaakt worden:

 • Bite-wing

Ontleent zijn naam aan het feit dat de patiënt oorspronkelijk met de kiezen moest dichtbijten (bite) op een papieren vleugeltje (wing) dat op of om de foto geplaatst was. Doorgaans worden er eens in de 2-3 jaar worden twee "bitewings", gemaakt. Op deze  foto's zijn alleen de kroongebieden van de kiezen zichtbaar. Hierop is controle mogelijk van: de contactvlakken op tandbederf en de staat van oude vullingen en  kronen. Tevens is ook de staat van het parodontium hierop beoordeelbaar met als doel om mogelijk verval hiervan vroegtijdig te kunnen diagnosticeren.

 • OPG

Bij deze opname (waarbij een apparaat om het hoofd heen draait) is het volledige gebit zichtbaar en een deel van de schedel. Ook de wortelpunten zijn zichtbaar. Deze opname is zeer geschikt om een globaal totaal overzicht van het gebit te krijgen. Het is een belangrijke diagnostisch middel voor wortelpunt ontstekingen en verstandskiesproblematiek. Afhankelijk van het gebit wordt deze opname eens in de 2-4 jaar gemaakt.

 • Solo-foto's

Waar nodig worden ook solo-foto's (van zowel de kroon als de wortel) gemaakt om op detail niveau, het element en het ophangapparaat te controleren op ontstekingen, cysten, wortelresten en andere afwijkingen.

Tanden sealenTanden sealen

 • Sealen van gebitselementen

Sealen is het afdichten of verzegelen van de groeven, fissuren (fissuren, zijn voegen op de kauwvlakken van de kiezen die de bacteriën bijzonder goede schuilplaatsen bieden) en putjes in tanden en/of kiezen. Dit gebeurt met composiet. Deze behandeling wordt uitgevoerd indien er sprake is van diepe en smalle fisuren en putjes.

Deze fissuren en putjes zijn zeer kwetsbaar voor tandplak en op langer termijn voor caviteiten (gaatje door tandbederf). Meestal wordt er geseald kort nadat de blijvende kies helemaal is doorgebroken. Soms kan het bij volwassene ook zinvol zijn om te sealen.

 
 
 
 
   
tandartspraktijk EEMSMOND
Gevelsteen 12
9934 LN Delfzijl
Telefoon 0596 68 22 28
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur
vrijdag 8:30 tot 12:00 uur
   
Copyright © 2011 - 2023 Tandartspraktijk Eemsmond Delfzijl alle rechten voorbehouden.
Ontwerp: BW(E)B website ontwikkeling door liefhebbers!